oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-01
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-06
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-05
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-04
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-03
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-02
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-01
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-06
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-05
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-04
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-03
oto-tai-tu-do-ct4.6td1-4600kg-02

Xe ben chiến thắng 4.6T 1 cầu

Xe tải ben chiến thắng là dòng sản phẩm được lắp ráp tại  nhà máy ô tô Chiến Thắng với nhiều tải  trọng khác nhau. Được hỗ trợ trả góp qua ngân hàng 70 – 80% với lãi suất ưu đãi nhất.